ROBOTY ZIEMNE

Do usług oferowanych przez firmy rozbiórkowe należy zarówno wyburzanie budynków, demontaż konstrukcji stalowych jak i roboty ziemne mające na celu przygotowanie terenu pod nowe inwestycje. Roboty ziemne wymagają użycia specjalistycznego sprzętu jak: ładowarka, koparka wyburzeniowa czy walec, który umożliwia sprawną realizację powierzonych zadań. Maszyny są niezbędne do wykonania takich prac jak: korytowanie, skarpowanie, hałdowanie, wykopy, plantowanie, niwelacja terenu.

Firma rozbiórkowa

Wyburzanie budynków

Firma rozbiórkowa Wyburzenia Śląsk należąca do AKPE Group sp. z o.o. posiada doświadczenie w wykonywaniu robót ziemnych zarówno na potrzeby budownictwa jak i prace mające na celu rekultywację zniszczonego terenu. Nasze działania sprowadzają się do: stabilizacji i utwardzenia gruntu, niwelacji i zagęszczenia terenu oraz rekultywacji obszarów zniszczonych na skutek działalności przemysłowej. Zajmujemy się również wykopami pod fundamenty oraz wykopami pod instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe i energetyczne.