Author Archives for wyburzenia

BRÜCKENABRISS

11 stycznia, 2017 3:26 pm Published by Możliwość komentowania BRÜCKENABRISS została wyłączona ZAWADZKIE

Wyburzenia Śląsk in 2015

30 marca, 2015 6:21 pm Published by Możliwość komentowania Wyburzenia Śląsk in 2015 została wyłączona Short films fully illustrate the environment in which we work. The word “impossible” acquires completely different meaning at our company.

Wyburzenia Śląsk im Jahr 2015

30 marca, 2015 6:21 pm Published by Możliwość komentowania Wyburzenia Śląsk im Jahr 2015 została wyłączona Die Kurzfilme geben ein vollständiges Bild über unser Arbeitsumfeld. Das Wort „unmöglich” bekommt bei uns eine völlig andere Bedeutung.

ERBUD Branch Krakow

6 lutego, 2015 12:35 am Published by Możliwość komentowania ERBUD Branch Krakow została wyłączona “The company proved its reliability, timeliness. This company is worth recommending”

ERBUD Kraków

6 lutego, 2015 12:35 am Published by Możliwość komentowania ERBUD Kraków została wyłączona „Die Firma erwies sich als zuverlässig und hat den Auftrag termingerecht ausgeführt. Eine empfehlenswerte Firma”

ERBUD Oddział Kraków

6 lutego, 2015 12:35 am Published by Możliwość komentowania ERBUD Oddział Kraków została wyłączona “Firma wykazała się rzetelnością, terminowością. Jest to firma godna polecenia”

CHEMOBUDOWA – KRAKÓW

6 lutego, 2015 12:25 am Published by Możliwość komentowania CHEMOBUDOWA – KRAKÓW została wyłączona “The work was carried out on a continuous, solid and timely basis with care and in accordance with the requirements... View Article

CHEMOBUDOWA – KRAKÓW

6 lutego, 2015 12:25 am Published by Możliwość komentowania CHEMOBUDOWA – KRAKÓW została wyłączona „Die Arbeiten wurden zügig, solide und termingerecht durchgeführt, mit Sorgfalt und unter Einhaltung vonBauvorschriften”

CHEMOBUDOWA – KRAKÓW

6 lutego, 2015 12:25 am Published by Możliwość komentowania CHEMOBUDOWA – KRAKÓW została wyłączona “Roboty były prowadzone w sposób ciągły, solidny i terminowy z zachowaniem staranności oraz w zgodzie z wymaganiami sztuki budowlanej”

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACH

6 lutego, 2015 12:17 am Published by Możliwość komentowania POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACH została wyłączona “Zlecony zakres robót został wykonany zgodnie z warunkami umowy terminowo, z należytą starannością i z zachowaniem warunków BHP”

KREISBAUAUFSICHTSBEHÖRDEIN KATOWICE

6 lutego, 2015 12:17 am Published by Możliwość komentowania KREISBAUAUFSICHTSBEHÖRDEIN KATOWICE została wyłączona „Die in Auftrag gegebenen Arbeiten wurden vertragsgemäß termingerecht, mit der nötigen Sorgfalt und unter Einhaltung der Arbeitssicherheitsvorschriften durchgeführt”