Author Archives for admin

ABBRUCH DER HALLE RABEN

5 lutego, 2015 11:08 pm Published by Możliwość komentowania ABBRUCH DER HALLE RABEN została wyłączona GLIWICE

WYBURZENIE HALI RABEN

5 lutego, 2015 11:08 pm Published by Możliwość komentowania WYBURZENIE HALI RABEN została wyłączona GLIWICE

WYBURZENIE STACJI TRAFO

5 lutego, 2015 11:04 pm Published by Możliwość komentowania WYBURZENIE STACJI TRAFO została wyłączona GLIWICE

ABBRUCH EINES WOHNHAUSES

5 lutego, 2015 11:00 pm Published by Możliwość komentowania ABBRUCH EINES WOHNHAUSES została wyłączona SEMONIA

ABBRUCH EINES WOHNHAUSES

5 lutego, 2015 10:59 pm Published by Możliwość komentowania ABBRUCH EINES WOHNHAUSES została wyłączona BOBROWNIKI

ABBRUCH EINES WOHNHAUSES

5 lutego, 2015 10:58 pm Published by Możliwość komentowania ABBRUCH EINES WOHNHAUSES została wyłączona PIEKARY ŚLĄSKIE

WYBURZENIE DOMU MIESZKALNEGO

5 lutego, 2015 10:58 pm Published by Możliwość komentowania WYBURZENIE DOMU MIESZKALNEGO została wyłączona PIEKARY ŚLĄSKIE

Wąski pasek

31 października, 2014 4:24 pm Published by Możliwość komentowania Wąski pasek została wyłączona Mocny zespół, Doświadczenie, Bezpieczeństwo

Wąski pasek

31 października, 2014 4:24 pm Published by Możliwość komentowania Wąski pasek została wyłączona A strong team, Experience, Safety

Wąski pasek

31 października, 2014 4:24 pm Published by Możliwość komentowania Wąski pasek została wyłączona Ein starkes Team, Erfahrung, Sicherheit

STRABAG Budownictwo Ogólne

31 października, 2014 3:05 pm Published by Możliwość komentowania STRABAG Budownictwo Ogólne została wyłączona ,,Prace realizowane były zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem należytej jakości i staranności”

STRABAG General Construction

31 października, 2014 3:05 pm Published by Możliwość komentowania STRABAG General Construction została wyłączona ,,“The work was carried out in accordance with the rules of art of construction, with due care and quality”

STRABAG Allgemeine Baudienstleistungen

31 października, 2014 3:05 pm Published by Możliwość komentowania STRABAG Allgemeine Baudienstleistungen została wyłączona ,,,,Die Arbeiten wurden unter Einhaltung der Bauvorschriften, sowie mit der notwendigen Qualität und Sorgfalt durchgeführt”

MOSTOSTAL ZABRZE GPBP

31 października, 2014 3:04 pm Published by Możliwość komentowania MOSTOSTAL ZABRZE GPBP została wyłączona “Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem i z zachowaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa pracy i jakości wykonania”

MOSTOSTAL ZABRZE GPBP

31 października, 2014 3:04 pm Published by Możliwość komentowania MOSTOSTAL ZABRZE GPBP została wyłączona “The work went on according to the schedule and with maintenance of the right level of work safety and performance... View Article

MOSTOSTAL ZABRZE GPBP

31 października, 2014 3:04 pm Published by Możliwość komentowania MOSTOSTAL ZABRZE GPBP została wyłączona „Die Arbeiten erfolgten nach Plan und unter Einhaltung der notwendigen Vorschriften der Arbeitssicherheit und Qualität der Ausführung”

Wyburzenia Śląsk in 2014

30 października, 2014 11:43 pm Published by Możliwość komentowania Wyburzenia Śląsk in 2014 została wyłączona Short films fully illustrate the environment in which we work. The word “impossible” acquires completely different meaning at our company.

Wyburzenia Śląsk im Jahr 2014

30 października, 2014 11:43 pm Published by Możliwość komentowania Wyburzenia Śląsk im Jahr 2014 została wyłączona Die Kurzfilme geben ein vollständiges Bild über unser Arbeitsumfeld. Das Wort „unmöglich” bekommt bei uns eine völlig andere Bedeutung.

SPRZEDAŻ KRUSZYW BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

30 października, 2014 11:22 pm Published by Możliwość komentowania SPRZEDAŻ KRUSZYW BUDOWLANYCH I DROGOWYCH została wyłączona • Kruszywa łamane i betonowe – wszystkie rodzaje • Piasek – wszystkie gatunki • Żwiry do drenażu • Ziemia ogrodowa... View Article

DEMOLITION WITH ROBOT BROKK 160

30 października, 2014 11:20 pm Published by Możliwość komentowania DEMOLITION WITH ROBOT BROKK 160 została wyłączona It offers the services with Brokk 160, designed for demolition works, especially in difficult-to-access and dangerous places, which can be... View Article

ABBRUCH- MIT ROBOTER BROKK 160

30 października, 2014 11:20 pm Published by Możliwość komentowania ABBRUCH- MIT ROBOTER BROKK 160 została wyłączona Ich biete die Dienstleistungen mit Roboter Brokk 160 an, der für den Abbrucharbeiten vor allem in den schwerzugänglichen und gefährlichen... View Article

ROBOTY / NAPRAWY DROGOWE

30 października, 2014 11:18 pm Published by Możliwość komentowania ROBOTY / NAPRAWY DROGOWE została wyłączona • Prace brukarskie. • Powierzchniowe utrwalanie dróg emulsją i grysami • Budowa dróg żwirowych na podbudowie kruszywa naturalnego • Budowa... View Article

WYKOPY POD FUNDAMENTY

30 października, 2014 11:16 pm Published by Możliwość komentowania WYKOPY POD FUNDAMENTY została wyłączona • Wykopy pod fundamenty domów, garaży, ogrodzeń • Wykopy pod szamba, oczyszczalnie, piwnice, baseny, studnie, itp. • Wykopy pod instalacje... View Article

EXCAVATION FOR FOUNDATION

30 października, 2014 11:16 pm Published by Możliwość komentowania EXCAVATION FOR FOUNDATION została wyłączona • Excavation for foundation of houses, garages, fences • Excavation for septic tanks, sewage treatment plants, cellars, swimming pools, wells,... View Article

TIEFBAUARBEITEN FÜR FUNDAMENTE

30 października, 2014 11:16 pm Published by Możliwość komentowania TIEFBAUARBEITEN FÜR FUNDAMENTE została wyłączona • Baugrubenfür Fundamente von Häusern, Garagen, Zäunen • Ausschachtungen für Sickergruben, Kläranlagen, Keller, Schwimmbecken, Brunnen etc. • Ausschachtungen für Wasser-... View Article

NIWELACJA TERENU

30 października, 2014 11:13 pm Published by Możliwość komentowania NIWELACJA TERENU została wyłączona • Niwelacja i zagęszczanie terenu • Kształtowanie terenu • Rekultywacja terenu

LAND LEVELLING

30 października, 2014 11:13 pm Published by Możliwość komentowania LAND LEVELLING została wyłączona • Land levelling and compacting • Land shaping • Land reclamation

GELÄNDENIVELLIERUNG

30 października, 2014 11:13 pm Published by Możliwość komentowania GELÄNDENIVELLIERUNG została wyłączona • Geländenivellierung und Verdichtung • Geländegestaltung • Rekultivierung des Geländes

ROZBIÓRKI RĘCZNE

30 października, 2014 11:09 pm Published by Możliwość komentowania ROZBIÓRKI RĘCZNE została wyłączona Wyburzenia i rozbiórki ręczne znajdują zastosowanie między innymi w obiektach, których konstrukcja przeznaczona jest do dalszego użytkowania w całości lub... View Article

MANUAL DEMOLITION

30 października, 2014 11:09 pm Published by Możliwość komentowania MANUAL DEMOLITION została wyłączona Demolition and manual demolition are used, among others, in buildings structure of which is intended for further use in whole... View Article

MANUELLE ABBRUCHARBEITEN

30 października, 2014 11:09 pm Published by Możliwość komentowania MANUELLE ABBRUCHARBEITEN została wyłączona Manuelle Abriss – und Abbrucharbeiten finden Einsatz vor allem in Objekten,deren Konstruktion vollständig oder zum Teil für weitere Nutzung bestimmt... View Article

ROZBIÓRKI MECHANICZNE

30 października, 2014 11:07 pm Published by Możliwość komentowania ROZBIÓRKI MECHANICZNE została wyłączona Szeroki wybór maszyn, każdorazowo dobierany do zamówienia, daje szerokie możliwości robocze. Metoda mechaniczna jest bardzo wydajna i wyraźnie redukuje czas... View Article

MECHANICAL DEMOLITION

30 października, 2014 11:07 pm Published by Możliwość komentowania MECHANICAL DEMOLITION została wyłączona A wide selection of machines, each time selected according to the order, gives a wide range of working possibilities. The... View Article

MECHANISCHE ABBRUCHARBEITEN

30 października, 2014 11:07 pm Published by Możliwość komentowania MECHANISCHE ABBRUCHARBEITEN została wyłączona Die breite Auswahl an Maschinen, die für jeden Auftrag passend ausgesucht werden, bietet ein umfangreiches Spektrum an Arbeitsmöglichkeiten. Das mechanische... View Article

„SKUTECZNIE, AŻ DO GRUNTU”

30 października, 2014 11:02 pm Published by Możliwość komentowania „SKUTECZNIE, AŻ DO GRUNTU” została wyłączona Wyburzenia Śląsk zajmuje się rozbiórkami ręcznymi i wyburzeniami mechanicznymi wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych na terenie całego kraju. Marka należy do... View Article

“EFFECTIVE TO THE GROUND”

30 października, 2014 11:02 pm Published by Możliwość komentowania “EFFECTIVE TO THE GROUND” została wyłączona Wyburzenia Śląsk deals with manual and mechanical demolition of all types of civil structures throughout the country. The brand belongs... View Article

„WIRKSAM, BIS IN DEN GRUND HINEIN”

30 października, 2014 11:02 pm Published by Możliwość komentowania „WIRKSAM, BIS IN DEN GRUND HINEIN” została wyłączona Die Firma WyburzeniaŚląskbefasst sich mit manuellen und mechanischen Abbrucharbeiten aller Bauobjekte landesweit. Die Marke gehört zum Unternehmen AkpeGroup spółka z... View Article