„SKUTECZNIE, AŻ DO GRUNTU”

30 października, 2014 11:02 pm Published by

Wyburzenia Śląsk zajmuje się rozbiórkami ręcznymi i wyburzeniami mechanicznymi wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych na terenie całego kraju. Marka należy do firmy AkpeGroup spółka z o.o, jako Wyburzenia Śląsk jesteśmy na rynku od 2010 roku. Gwarantujemy wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm, bezpieczeństwo.

Tags: , , , , , , ,

Categorised in:

This post was written by admin

“EFFECTIVE TO THE GROUND”

30 października, 2014 11:02 pm Published by

Wyburzenia Śląsk deals with manual and mechanical demolition of all types of civil structures throughout the country. The brand belongs to AkpeGroup spółka z o.o., we have been on the market as Wyburzenia Śląsk since 2010. We guarantee many years of experience, professionalism, security.

Tags: , , , , , , ,

Categorised in:

This post was written by admin

„WIRKSAM, BIS IN DEN GRUND HINEIN”

30 października, 2014 11:02 pm Published by

Die Firma WyburzeniaŚląskbefasst sich mit manuellen und mechanischen Abbrucharbeiten aller Bauobjekte landesweit. Die Marke gehört zum Unternehmen AkpeGroup spółka z o.o und ist unter dem Namen Wyburzenia Śląsk seit 2010 auf dem Markt präsent. Wir garantieren mehrjährige Erfahrung, Professionalismus und Sicherheit.

Tags: , , , , , , ,

Categorised in:

This post was written by admin